Przeciwpożarowe drzwi i nienośne ściany wewnętrzne i zewnętrzne to zestaw wyrobów systemu PONZIO NT 78 EI. Są przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych.

Drzwi system PONZIO NT 78 EI mogą być wbudowane w ściany działowe systemu PONZIO NT 78 EI o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż klasa odporności ogniowej drzwi lub w inne ściany, zgodnie z projektem technicznym obiektu.

Kolorystyka profili dostępna wg palety RAL i drewnopodobna.

grandkom.pl